Kõik pakkumised

ID: 2874959
Tehing: Müüa maatükk, elamumaa
Krundi pind: 5076 m²
Hind: 21 000 EUR
EUR/m²: 4.14 EUR/m² 72701:002:1824

Info:

  Harjumaa, Saue vald, Alliku, Põllu tee 31, krunt 5 076 m², detailplaneering tehtud

Lisainfo:

 OODATUD ON KÕIK MÕISTLIKUD PAKKUMISED.

Kinnistuni jõudmiseks sõita Paldiski maanteed mööda 5km linnast välja, Hüüru veski juurest keerata vasakule, sõita 4km- vasakule jääb Tiiri tee ja paremale keerates jõuab paarisaja meetri pärast kinnistuteni.

Pakutava kinnistu koosseis on järgmine:
Haritav maa 4908 m²
Muu maa 168 m²

Käesoleva planeeringuga määratakse ühesugune ehitusõigus kõikidele väikeelamu kruntidele.
Krundi määramisel on aluseks võetud üldplaneeringuga määratud minimaalne suurus
5000m2 ja lähtutud on ka olemasolevast situatsioonist ning kinnistupiiridest.
Hoonestusalade määramisel on võetud aluseks üldplaneeringu järgne vähim
vahekaugus 50m. Selline lahendus võimaldab tagada privaatsust naaberhoonestusest.
Ehitusõigus väikeelamukruntidel
- krundi kasutamise sihtotstarve - väikeelamumaa (EE).
- hoonete suurim lubatud arv krundil – 2 (üks väikeelamu ja üks abihoone)
- suurim ehitiste alune pindala – 250m2
- hoonete suurim lubatud kõrgus – 10m, abihoonel 5m
Väikeelamukrundile lubatud vaid ühe korteriga väikeelamud. Tänava ehitusjoont pole
määratud, kuid hoone põhimaht peab olema suunatud paralleelselt juurdepääsuteega.
Ehitiste ja väikeehitiste (ka alla 20m2 ehitusaluse pinnaga) rajamine on lubatud ainult
detailplaneeringuga ettenähtud hoonestusalasse.

Olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele:
Edasise projekteerimise käigus tuleb arvestada sarnast ehitusstiili kõikidel käesolevaga
lahendatud kruntidel ja lähtuda ka naaberplaneeringutega ehitatavatest hoonetest, et
tekiks kogu kontaktvööndis kokkusobiv kaasaegne elamupiirkond.
Välisviimistluses kasutada puit-kivi- ja krohvmaterjale või neid kombineeritult .
Plastikmaterjalid on välisviimistluses keelatud. Plekkkatused on lubatud.Lubatud katusekalle 20-45.
kraadi Hooneid võib liigendada rõdude ja terrassidega, samuti autode varjualustega.

Huvi korral saadan põhijoonise ja seletuskirja meilile.

Võimalus vahetada elamispinna vastu Tallinnas, hinna osas tasaarveldus ning võimalus ka teha pakkumine naaberkinnistute koos omandamiseks

HELISTAGE JULGESTI 7 PÄEVA NÄDALAS. ETTEPANEKUD ON TERETULNUD.
ylle@adrem.ee

Kontakt:

 Ülle Reivart, 6484005, 56488619