Kõik pakkumised

ID: 2934835
Tehing: Müüa maatükk, maatulundusmaa
Krundi pind: 98800 m²
Hind: 103 000 EUR
EUR/m²: 1.04 EUR/m² 24504:008:0395

Info:

  Harjumaa, Jõelähtme vald, Rebala, Väino-Jaani, krunt 9,9 ha, detailplaneering alustatud, ühistransport, elekter

Lisainfo:

 MÜÜA LOODUSKAUNIS KALDAPEALNE KINNISTU MIS JÄÄB REBALA TALLI JA KÕRGE KALDAPEALSEGA JÕE VAHELISELE ALALE..

Rebala küla asub Jõelähtme vallas, Harju maakonnas, paarikümne kilomeetri kaugusel Tallinnast ja paari kilomeetri kaugusel Peterburi maanteest. Rebala küla on üks vanimaid teadaolevaid inimasustusi Soome lahe rannikul.

Kinnistuni viib korralik asfalttee, elekter on krundi piiril olemas, vesi ja kanalisatsioon tuleb lokaalselt lahendada, Tallinnaga on olemas ka ühistranspordi ühendus.

Detailplaneering on kehtestamisel, kooskõlastused olemas, osaliselt saab selle kohaselt kinnistu ehitusõiguse elamu ja kõrvalhoonete rajamiseks ja muudetakse elamumaaks, ülejäänu jääb maatulundusmaaks ja ehitusõigus on taotlemisel ka jõe kaldale paadikuuri rajamiseks.

Väino- Jaani maaüksuse senise otstarbe säilitamine on oluline, kuna küla ja seda ümbritsevad endised põllu-, karja- ja heinamaad moodustavadki ühtse väärtusliku terviku. Muinsuskaitseala eesmärgiks on säilitada ajalooline avatud maastik ja seda kujundavad elemendid.
Rebala külas on käesoleva ajani säilinud ajalooliselt väljakujunenud küla struktuur (sumbküla) ning seda ümbritsev avatud maastik - endised põllud, karja- ja heinamaad, mis on Rebala muinsuskaitseala olulised maastikku kujundavad elemendid. Sumbjate külade ühiseks tunnuseks on õuede korrapäratu paigutus nii üksteise kui loodusvormide ja kõlvikute suhtes – küla on ühtne, kõigist kõlvikutest selgelt eralduv ala, kuhu on koondunud kõik avarad, korrapäratu hoonestusega õued.
Rebala küla väärtuseks on säilinud külatüübid, maastiku avatus ning sellele avanevad kaugvaated. Hoonestamata aladel on suures osas säilinud loopealne maastik rohu- ja põllumaadega, mis on ajalooliselt olnud kasutuses põllumajandusliku maana.

Kõik pakkumised on teretulnud, vajadusel aitan realiseerida Teie olemasolevat kinnisvara ja vahetuskaubaks võite pakkuda ka suuremat korterit Tallinnas, või kahte väiksemat.

Tõsisema huvi korral saadan DP põhijoonise meilile.
ylle@adrem.ee

Kontakt:

 Ülle Reivart, 6484005, 56488619