Kõik pakkumised

ID: 3019025
Tehing: Müüa maatükk, elamumaa
Krundi pind: 8203 m²
Hind: 53 000 EUR
EUR/m²: 6.46 EUR/m² 18501:001:1161

Info:

  Tartumaa, Kastre vald, Haaslava, Luige, Nurme, krunt 8 203 m², detailplaneering tehtud, Kurepalu paisjärv järv 2 km, ümbruses eramud, teed heas seisukorras, naabrid kõrval

Lisainfo:

 NELI ELAMUKRUNTI ARENDAJALE KOLME HINNAGA.VÕIB OLLA KA NELI ERINEVAT OSTJAT, KUID TEHING VORMISTAKSE KÕIGIGA KORRAGA, SEEGA ANDKE OMA HUVIST JA KONKREETSEST KRUNDIST TEADA JA KUI 4 SOOVIJAT OLEMAS, SIIS LÄHEME KÕIK KOOS NOTARI JUURDE, ET KA JUURDEKUULUV TRANSPORDIMAA KINNISTUOMANIKE VAHEL ÄRA JAGADA.
SELLINE HIND KEHTIB VAID NELI KRUNTI KOOS OSTES.

DETAILPLANEERINGUGA ARENDUSPROJEKT TARTU LÄHINAABRUSES, LOODUSKAUNIS PIIRKONNAS, 6KM KAUGUSEL TARTU LINNAST.

Planeeritud kinnistu endine nimetus Luige, nüüdne aadress jagatud kujul: Tartumaa, Haaslava vald, Haaslava küla, Nurme tee 29 - 18501:001:1161, Nurme tee 25 - 18501:001:1159, Nurme tee 27 - 18501:001:1160, Nurme tee 31 - 18501:001:1162 ja rajatava tee alune transpordimaa- 18501:001:1158
Katastriüksuse kogupindala: 8203 m².

Detailplaneeringu juures oleva seletuskirja andmetel on kinnistul olemas võimalus liituda gaasivõrguga, krunti läbib C-kategooria gaasitrass, mille kaitsevöönd on 2 m.

Planeeringualale pääseb juurde riiklikult Tõrvandi-Roiu-Uniküla kõrvalmaanteelt mis on umbes 7 m laiuse sõiduteega kahesuunaline asfaltkattega maantee.

Planeeringuala lääneserval on olemasolev tee.

Ühisveevärgi-, kanalisatsiooni-, elektri- ja sideühendus planeeringualal puudub, trasse ei ole välja ehitatud.

Tegemist on linnalähedase ja looduskauni alaga. Planeeringualast umbes 2 km kaugusele jääb Kurepalu paisjärv.

Üksikelamute lubatud ehitisealune pindala, maksimaalne korruselisus/hoonete suurim lubatud kõrgus kruntide kaupa on välja toodud järgmine:
1. Nurme tee 25- 1301 m2- 260 m2, 2/8,5 m
2. Nurme tee 27- 1499 m2- 290 m2, 2/8,5 m
3. Nurme tee 29- 2414 m2- 250 m2, 2/8,5 m
4. Nurme tee 31- 2104 m2- 200 m2, 2/8,5 m
• Hoonete maksimaalne korruselisus krundil - 2 korrust;
• Hoonete suurim lubatud kõrgus krundil - 8,5 m;
• Lubatud välisseinte viimistlusmaterjalid: kombineerituna kivi, laudvooder, klaas, krohv;
• Katusekalle: vahemikus 25-45 kraadi;
• Katusekattematerjal: määrata ehitusprojekti koosseisus;
• Krundi piirded: kuni 1,5 m kõrgune puitaed või hekk;
• Minimaalne tulepüsivusklass: TP 3.

Uuel omanikul on vaja ise luua liitumispunktid ja teha liitumised, rajada kruntidevaheline tee.
Ümberkaudsed krundid on kõik juba asustatud.

Huvilistele saadan meilile ka detailplaneeringu juurde kuuluva mahuka seletuskirja.

Helistage julgesti 7 päeval nädalas, igasugused mõistlikud ettepanekud on teretulnud.

Soovi korral aitan ka Teie olemasoleva kinnisvara müümisel.
ylle@adrem.ee

Kontakt:

 Ülle Reivart, 6484005, 56488619