Kõik pakkumised

ID: 3034594
Tehing: Müüa maatükk, elamumaa
Krundi pind: 15013 m²
Hind: 110 000 EUR
EUR/m²: 7.33 EUR/m² 24501:001:0903

Info:

  Harjumaa, Jõelähtme vald, Haapse, Hansu tee, krunt 1,5 ha, detailplaneering tehtud, ühistransport, meri 270 m, kaugus Tallinnast 40 km, mets lähedal, ümbruses eramud, kattega teed

Lisainfo:

 Müüa merelähedane 4 elamukrundiga arendusprojekt, fantastiline liivarand vaid 270m kaugusel!
Arendusala suurus on 15 013m². Detailplaneering on kehtestatud ja krundid moodustatud!

Müügipakkumises sisalduvad need kinnistud :
Hansu tee 1, elamumaa 100%, 3000 m², kat.tunnus 24501:001:0892
Hansu tee 2, elamumaa 100%, 3271 m², kat.tunnus 24501:001:0893
Hansu tee 3, elamumaa 100%, 3055 m², kat.tunnus 24501:001:0894
Hansu tee 5, elamumaa 100%, 3646 m², kat.tunnus 24501:001:0896
Hansu tee 4, tootmismaa 100%, 298 m², kat.tunnus 24501:001:0895
Hansu tee, transpordimaa 100%, 1743 m², kat.tunnus 24501:001:0903

HOONESTUSINFO
Elamumaa kruntidele on lubatud ehitata elamu ja 2 abihoonet, hoonetealune pind kokku 350m².
Elamu planeerida 2-korruseline, maapinnast maksimaalselt 9m kõrgune, abihooned kuni 4m kõrgused.
Hoone projekti koostamiseks on määratud järgmised arhitektuurinõuded:
Suletud brutopind: 450m²
Katusekalle: elamutel - 20...45º ja abihoonetel 10...35º, (kahepoolse kaldega)
Katuseharja suund: vaba
Välisviimistlus: ei ole lubatud kasutada plast- või metallvoodrit, ümarpalki või ristseotisega
freespalki ja rookatust.
Piirdeaed: piirete maksimaalne kõrgus võib olla 1.5m (maapinnast). Lubatud on võrkpiirdega
haljaspiirded ja puitlipppiirded.
Tänavapoolsete piirete max kõrgus 0.8m.
Parkimiskohtade arv: 3

KOMMUNIKTSIOONID
Veevarustus - tuleb rajada Hansu tee 4 krundile (tootmismaa) puurkaev elamukruntide veevarustamiseks. Veetrassid vedada transpordimaa seest.
Kanalisatsioon - Igale elamukrundile on ette nähtud kinnine reovee kogumismahuti kuni 10m³, kasutatavad
reoveemahutid peavad olema sertifitseeritud.
Elekter - Planeeritavat ala varustatakse elektrienergiaga Ossi 10/0,4kV alajaama fiidri F2 kaudu, mis asub arendusalast üle tee. Elamukruntidele on ette nähtud peakaitsmed 3x25A, tootmismaale veepumba teenindamiseks 3x10A.
Tuleohutus - Tuletõrjevee vajadus lahendatakse planeeritava tuletõrjevee mahutiga.
Rajatava maa-aluse mahuti mahtuvus peab olema 36m³ ja mahuti peab vastama EVS 812-
6:2012 + A1:2013 nõuetele. Veevõtukoht on planeeritud transpordimaa alasse.
Sidevarustus - lahendada traadita süsteemina.

TEE
Juurdepääs planeeringualale on lahendatud riigimaanteelt ühe mahasõiduna ning teiste kruntide
juurdepääsud on kavandatud planeeringusiseselt. Pääs planeeritavatele kruntidele on Kiiu-Kaberneeme teelt (riigi kõrvalmaantee 11266). Planeeringusisene tee (Hansu tee) on väljaehitamata.

ASUKOHT
Fantastilise liivaranna vahetuslähedus! Ajaloolise ja ilusa Kaberneeme kaluriküla lähedal. Väga hea juurdepääsuga! Rahulik ja looduslähedane elukeskkond! Tallinna südalinnast vaid 40km kaugusel! Kohalik bussipeatus kohe arenduse juures.

HALJASTUS
Krundid on kõrghaljastusega, kus kandved roll on tammedel, kaskedel ning mändidel ja kuuskedel. Planeeringuala on puhastatud võsast ning hetkel on seal ilus parkmets peal.

DETAILPLANEERING
Võta minuga ühendust ja saadan detailplaneeringu materjalid e-maili teel.

HELISTA ja tule osta väga hea asukohaga arendusprojekt!

Vajadusel aitan kinnisvara hindamisel, pangalaenu taotlemisel ning soovi korral Teie olemasoleva kinnisvara üüril ja müügil!
lauri@adrem.ee

Kontakt:

 Lauri Kolk, 51912950