Teenused

 • Elamispindade ostu- ja müügi vahendusteenuse osutamine
 • Üüri- ja rendialased vahendusteenused
 • Maa-, hoonete-, rajatiste-, kinnistute ostu- ja müügi vahendusteenuse osutamine
 • Konsultatsiooniteenused kinnisvaraasjus

Kinnisvara vahendusteenus sisaldab:

 • Selgitame välja kliendi vajadused.
 • Vaatame üle kliendi objekti ning kooskõlastame objekti parima võimaliku müügihinna.
 • Vaatame üle omandisuhet tõendavad dokumendid.
 • Objekti müügistrateegia ja ajakava väljatöötamine.
 • Objekti müügiinfo edastamine interneti kinnisvaraportaalidesse ( www.kv.ee, www.city24.ee, www.kinnisvara24.eewww.soov.ee,  www.adrem.ee, www.facebook.com/adremkinnisvara).
 • Esitleme objekti potensiaalsetele klientidele ja tutvustame müügi tingimusi.
 • Esindame ja nõustame klienti osapoolte vahelistes läbirääkimistes.
 • Regulaarne aruandlus müügitegevuse kohta.
 • Tasuta deposiitarve kasutamisvõimalus.
 • Korraldame notariaalse lepingu sõlmimise.
 • Vormistame vara üleandmis-vastuvõtu akti.
 • Jälgime tehingujärgsete kohustuste täitmist (rahade laekumist, objekti vabastamist jpm.).

Hinnakiri

Täpne maaklerteenuse protsent sõltub maakleri töö mahust, müügi keerukusest, kinnisvarafirma poolsest reklaamide finantseerimise mahust jpm. Meeldivate kohtumisteni!